• Psachoula Hara, 10.2018-04.2019
  • Karakioulaki Meropi, 09.2017-12.2017
  • Kasapidou Eirini, 10.2014-06.2019
  • Zografou Magda, 10.2018-04.2019
  • Grammatikopoulou Maria, PhD, 09.2017-05.2018
  • Karambasi Thalia, 10.2016-06.2018
  • Agorastos Apostolos, 10.2016-05.2017
  • Villigorska Kateryna (PhD student), Ukraine, 10.2016-02.2017